Privacy Policy

Ridiack Glazenwasserij Ridiack Glazenwasserij, gevestigd aan Zevenhuizerlaan 98 1851 MZ Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://ridiackglazenwasserij.nl Zevenhuizerlaan 98 1851 MZ Heiloo 0622439859

Dick van der Gulik is de Functionaris Gegevensbescherming van Ridiack Glazenwasserij Hij is te bereiken via dick@ridiackglazenwasserij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ridiack Glazenwasserij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Banknummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ridiack Glazenwasserij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ridiack Glazenwasserij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: wij bewaren uw gegevens gedurende de contract periode .

Delen van persoonsgegevens met derden
Ridiack Glazenwasserij verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ridiack Glazenwasserij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ridiack Glazenwasserij.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ridiack Glazenwasserij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dick@ridiackglazenwasserij.nl